Iaito 2.60 shaku - IA 232

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira :...

$549.00 *

Iaito 2.60 shaku - IA 233

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira :...

$549.00 *

No picture available Iaito 2.50 shaku - IA-03

Tsuba : Brüniertes Eisen - Musashi Style...

$698.00 *

No picture available Iaito 2.50 shaku - IA-06

Tsuba : Brüniertes Eisen - Musashi Style...

$698.00 *

No picture available Iaito 2.50 shaku - IA-05

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira :...

$698.00 *

Iaito 2.35 shaku - IA 188

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira :...

$549.00 *

Iaito 2.30 shaku - IA 189

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira :...

$549.00 *

Iaito 2.30 shaku - IA 190

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira :...

$549.00 *

Iaito 2.35 shaku - IA 192

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira :...

$549.00 *

   
 
 

Recently viewed