Iaito made of Steel

 
   
1 2 "
Page 1 of 2
 
Iaito 2.50 shaku - IA-06

Tsuba : Brüniertes Eisen - Musashi Style Fuchi/Kashira : Reiher silberfarben Tsuka-ito : Schwarz Same : Weiß Saya : Ishime Schwarz Hamon : Notare Tsuka : 26.5 cm Gewicht : 935 g

$689.00 *

Iaito 2.35 shaku - IA 192

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Messing Tsuka-ito : Schwarz Same : Weiß Saya : Ishime Schwarz Hamon : Gunome Tsuka : 25 cm Gewicht : 865 g

$549.00 *

Iaito 2.35 shaku - IA 195

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Brüniertes Eisen Tsuka-ito : Braun Same : Schwarz Saya : Ishime Braun Hamon : Gunome Tsuka : 25 cm Gewicht : 855 g

$549.00 *

Iaito 2.40 shaku - IA-20

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Hornisse silberfarben Tsuka-ito : Braun Same : Weiß Saya : Ishime Braun Hamon : Notare Tsuka : 27 cm Gewicht: 960 g

$689.00 *

Iaito 2.50 shaku - IA-03

Tsuba : Brüniertes Eisen - Musashi Style Fuchi/Kashira : Paeonie silberfarben Tsuka-ito : Braun Same : Weiß Saya : Ishime Braun Hamon : Notare Tsuka : 26 cm Gewicht : 940 g

$689.00 *

Iaito 2.45 shaku - IA-09

Tsuba : Brüniertes Eisen - Musashi Style Fuchi/Kashira : Silberfarben Tsuka-ito : Schwarz Same : Weiß Saya : Ishime Schwarz Hamon : Notare Tsuka : 27 cm   Abbildung ähnlich!!!

$689.00 *

Iaito 2.50 shaku - IA-05

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Hornisse silberfarben Tsuka-ito : Schwarz Same : Weiß Saya : Ishime Schwarz Hamon : Notare Tsuka : 27 cm Gewicht: 960 g

$689.00 *

Iaito 2.30 shaku - IA 189

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Brüniertes Eisen Tsuka-ito : Braun Same : Schwarz Saya : Ishime Braun Hamon : Gunome Tsuka : 25 cm Gewicht : 820 g

$549.00 *

Iaito 2.50 shaku - IA-07

Tsuba : Brüniertes Eisen - Musashi Style Fuchi/Kashira : Paeonie silberfarben Tsuka-ito : Braun Same : Weiß Saya : Ishime Braun Hamon : Notare Tsuka : 27 cm Gewicht: 930 g

$689.00 *

Iaito 2.50 shaku - IA-08

Tsuba : Brüniertes Eisen - Musashi Style Fuchi/Kashira : Blumen silberfarben Tsuka-ito : Braun Same : Weiß Saya : Ishime Braun Hamon : Notare Tsuka : 27 cm Gewicht: 960 g

$689.00 *

Iaito 2.50 shaku - IA-10

Tsuba : Brüniertes Eisen - Musashi Style Fuchi/Kashira : Paeonie silberfarben Tsuka-ito : Schwarz Same : Weiß Saya : Ishime Schwarz Hamon : Notare Tsuka : 27 cm Gewicht: 925 g

$689.00 *

Iaito 2.50 shaku - IA-11

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Wasserlilie silberfarben Tsuka-ito : Braun Same : Weiß Saya : Ishime Braun Hamon : Notare Tsuka : 27 cm Gewicht: 955 g

$689.00 *

   
1 2 "
Page 1 of 2
 
 

Recently viewed