1 2 3 "
Page 1 of 3
 
Iaito 2.40 shaku - IA 199

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Brüniertes Eisen Tsuka-ito : Schwarz Same : Schwarz Saya : Ishime Schwarz Hamon : Gunome Tsuka : 25 cm Gewicht : 870 g

$549.00 *

Iaito 2.35 shaku - KD-09

Tsuba : Brüniertes Eisen - Musashi Style Fuchi/Kashira : Messing Tsuka-ito : Braun Same : Schwarz Saya : Ishime Braun Hamon : Suguha Tsuka : 25 cm Gewicht : 840 g

$519.00 *

Iaito 2.35 shaku - IA 187

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Messing Tsuka-ito : Schwarz Same : Weiß Saya : Ishime Schwarz Hamon : Gunome Tsuka : 25 cm Gewicht : 820 g

$549.00 *

Iaito 2.30 shaku - IA 189

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Brüniertes Eisen Tsuka-ito : Braun Same : Schwarz Saya : Ishime Braun Hamon : Gunome Tsuka : 25 cm Gewicht : 820 g

$549.00 *

Iaito 2.50 shaku - IA 215

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Messing Tsuka-ito : Schwarz Same : Schwarz Saya : Ishime Schwarz Hamon : Gunome Tsuka : 25 cm Gewicht : 890 g

$549.00 *

Iaito 2.35 shaku - IA 191

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Messing Tsuka-ito : Schwarz Same : Weiß Saya : Ishime Schwarz Hamon : Gunome Tsuka : 25 cm Gewicht : 830 g

$549.00 *

Iaito 2.35 shaku - IA 192

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Messing Tsuka-ito : Schwarz Same : Weiß Saya : Ishime Schwarz Hamon : Gunome Tsuka : 25 cm Gewicht : 865 g

$549.00 *

Iaito 2.35 shaku - IA 188

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Brüniertes Eisen Tsuka-ito : Schwarz Same : Schwarz Saya : Ishime Schwarz Hamon : Gunome Tsuka : 25 cm Gewicht : 900 g

$549.00 *

Iaito 2.30 shaku - IA 190

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Brüniertes Eisen Tsuka-ito : Braun Same : Schwarz Saya : Ishime Braun Hamon : Gunome Tsuka : 25 cm Gewicht : 880 g

$549.00 *

Iaito 2.45 shaku - IA 203

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Brüniertes Eisen Tsuka-ito : Braun Same : Schwarz Saya : Ishime Braun Hamon : Gunome Tsuka : 25 cm Gewicht : 875 g

$549.00 *

Iaito 2.50 shaku - IA 219

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Messing Tsuka-ito : Braun Same : Schwarz Saya : Ishime Braun Hamon : Gunome Tsuka : 25 cm Gewicht : 910 g

$549.00 *

Iaito 2.50 shaku - IA 212

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Messing Tsuka-ito : Schwarz Same : Weiß Saya : Ishime Schwarz Hamon : Gunome Tsuka : 25 cm Gewicht : 930 g

$549.00 *

   
1 2 3 "
Page 1 of 3