1 2 "
Page 1 of 2
 
Iaito 2.50 shaku - IA 204

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Messing Tsuka-ito : Schwarz Same : Weiß Saya : Ishime Schwarz Hamon : Gunome Tsuka : 26 cm Gewicht : 900 g

$549.00 *

Iaito 2.55 shaku - IA 218

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Brüniertes Eisen Tsuka-ito : Braun Same : Schwarz Saya : Ishime Braun Hamon : Gunome Tsuka : 25 cm Gewicht : 960 g

$549.00 *

Iaito 2.35 shaku - IA 187

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Messing Tsuka-ito : Schwarz Same : Weiß Saya : Ishime Schwarz Hamon : Gunome Tsuka : 25 cm Gewicht : 820 g

$549.00 *

Iaito 2.35 shaku - IA 188

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Brüniertes Eisen Tsuka-ito : Schwarz Same : Schwarz Saya : Ishime Schwarz Hamon : Gunome Tsuka : 25 cm Gewicht : 900 g

$549.00 *

Iaito 2.30 shaku - IA 190

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Brüniertes Eisen Tsuka-ito : Braun Same : Schwarz Saya : Ishime Braun Hamon : Gunome Tsuka : 25 cm Gewicht : 880 g

$549.00 *

Iaito 2.30 shaku - IA 189

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Brüniertes Eisen Tsuka-ito : Braun Same : Schwarz Saya : Ishime Braun Hamon : Gunome Tsuka : 25 cm Gewicht : 820 g

$549.00 *

Iaito 2.35 shaku - IA 192

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Messing Tsuka-ito : Schwarz Same : Weiß Saya : Ishime Schwarz Hamon : Gunome Tsuka : 25 cm Gewicht : 865 g

$549.00 *

Iaito 2.55 shaku - IA 224

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Brüniertes Eisen Tsuka-ito : Braun Same : Schwarz Saya : Ishime Braun Hamon : Gunome Tsuka : 27 cm Gewicht : 960 g

$549.00 *

Iaito 2.60 shaku - IA 226

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Brüniertes Eisen Tsuka-ito : Braun Same : Schwarz Saya : Ishime Braun Hamon : Gunome Tsuka : 27 cm Gewicht : 970 g

$549.00 *

Iaito 2.55 shaku - IA 227

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Brüniertes Eisen Tsuka-ito : Braun Same : Schwarz Saya : Ishime Braun Hamon : Gunome Tsuka : 27 cm Gewicht : 970 g

$549.00 *

Iaito 2.60 shaku - IA 229

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Messing Tsuka-ito : Schwarz Same : Weiß Saya : Ishime Schwarz Hamon : Gunome Tsuka : 27 cm Gewicht : 950 g

$549.00 *

Iaito 2.60 shaku - IA 225

Tsuba : Brüniertes Eisen Fuchi/Kashira : Brüniertes Eisen Tsuka-ito : Braun Same : Schwarz Saya : Ishime Braun Hamon : Gunome Tsuka : 27 cm Gewicht : 970 g

$549.00 *

   
1 2 "
Page 1 of 2